Kontakt:

Bejčkovi

Vrchlického 28

Duchcov

419 01

 

tel: +420606181231

afghani@seznam.cz